„Van kiút”

Egyházaink és a civil szféra szerepe a 21. században – Társadalmi nehézségek és a kivezető út címmel rendezett fórumot 2008. szeptember 4-én a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Barankovics István Konzervatív Izraelita Műhelye a nyíradonyi önkormányzattal együtt. A Debrecen melletti település ilyet még nem látott: hazai és erdélyi egyházak vezetői, valamint társadalmi életünk kiválóságai érkeztek a Móricz Zsigmondról elnevezett művelődési házba, hogy együtt keressék a kiutat hazánk válságos helyzetéből. Jelzi az elkötelezettséget, hogy szünet nélkül több mint öt órán át tartott a konferencia; sokan az udvaron is álltak.

Mások mellett Erdő Péter bíboros, prímás; Bölcskei Gusztáv református püspök, zsinati elnök; Tempfli József nagyváradi római katolikus megyés püspök, Tőkés László Király-hágó melléki református püspök, európai parlamenti képviselő; Jókai Anna író, Papp Lajos szívsebész és Semjén Zsolt, a KDNP elnöke szólt országunk nehéz helyzetéről, annak lelki, szellemi hátteréről és a kiút megtalálásáról. Közreműködött Pitti Katalin opera-énekesnő és Mohai Gábor előadóművész.

Egyházunk képviseletében e sorok írója arról beszélt, hogy a világ Ura és Megváltója az út – tehát a kiút is – abból a romlásból is, amelyben vagyunk. A konferencia napján is közel kétszáz magzatot öltek meg az élet szolgálatára felesküdött fehér köpenyesek hazánkban… Az abortusztörvényt az általunk megválasztott keresztény képviselők egy része is megszavazta.

Martin Luther King jézusi elvei alapján nekünk is meg kell állapítanunk az igazságtalanságot, a törvénytelenséget, meg kell tisztulnunk a gyűlölettől, és cselekednünk kell. A keresztény ember szelíd, de nem bolond. Tudjuk, tapasztaljuk, hogy egy ország megrontása, pusztítása folyik, esik szét minden, az emberek kiszolgáltatottak. Ahhoz, hogy Isten használjon minket, meg kell szabadulni az ellenség gyűlöletétől, és cselekednünk kell, például erőszakmentes ellenállással szembe kell szállni a gonosszal. Ha ezeket az elveket érvényesítettük volna az elmúlt években, nem itt tartanánk.

Evangélikus Élet, 2008. 37. szám