Jelentés a Magyarországi Evangélikus Egyház Zsinatának
az Evangelizációs és Missziói Bizottság 2012. évi munkájáról

Tíz éven át voltam a bizottság elnöke. Gáncs Péter elődömtől vettem át ezt a szolgálatot. Jelentésemben szerepel az elmúlt év és évtized néhány fontosabb történése.

Évente két alkalommal tartottunk bizottsági ülést. Tavaszi értekezletünket az országos missziói konzultációhoz csatlakozóan. A bizottság tagjai hivatalból résztvevői a konzultációnak is, melyen találkoznak a munkaágak vezetőivel, meghallgatják beszámolóikat. Cél a szakmai és lelki megerősödés, fejlődés.  A missziói ágak képviselőit külön is összegyűjtjük időnként. A bizottsági ülésen kiértékeljük a megvalósult és az előttünk lévő programokat, eseményeket. Legjelentősebbek ezek közül: missziói konzultáció, kerületek missziói napja, nyári konferencia, országos evangelizáció. Ezek a programok mind megerősödtek, un. teltházas, építő, ébresztő alkalmak.

Egyházunkban mintegy 15 lelkész végez evangelizációs szolgálatot. Magam évente 50-60 gyülekezetben, konferencián, felekezetközi alkalmon vállalok igehirdetéseket, előadásokat. Rendszeresen határon túli területeken is: Felvidék, Erdély, Kárpátalja. Tartjuk a kapcsolatot a szlovéniai evangélikusokkal is.
A missziói pályázat 2012-es adatai: 3,2 millió Ft-tal támogattuk 79 gyülekezet és egyházmegye missziós munkáját.

Az elmúlt években a meglévő missziói munkaágak (női-, börtön-, kórház-, zsidó-, alkohol-betegmentő-, repülőtéri missziók) erősítése mellett megszerveztük a cigány-, vak- és férfimissziót. A munkaági jelentéseket elérhetővé tesszük a zsinati tagok számára is a Missziói Központ honlapján: http://misszio.lutheran.hu
Többféle módon támogatjuk egyházunk munkatársképző szerveződéseit.
Evangelizációk, missziói programok, látogatások, kiadványok által erősítjük a belmissziói munkát.

Kiadványaink: Élő víz könyvsorozat (5db),  Épüljetek! gyülekezetépítési könyv (60 szerző, 70 cikk) plakátok, szórólapok (29 téma, 700 ezer példány), képeslapok, a missziói munkaágakat ismertető füzet, Híd magazin, CD-ék (évente 3-4).
Ide sorolhatjuk az EBBE jó néhány kiadványát is. Kiemelem a Hitből hitbe című könyvet, mely válogatást közöl a korábbi (1924-1948) belmissziói munkaprogramok legjobb dolgozataiból. Természetes eszköze munkánknak az Internet: honlapok, Facebook, e-mail. Tizenhat regionális rádiónak adunk hetente kész műsorokat.

Az egyesületi, szervezeti munka is nagyban hozzájárul egyházunk missziói munkájához: EKE, EBBE, EKME, ZMC, MEVISZ, KIE…
Munkakapcsolatban vagyunk több felekezetközi missziós szervezettel: Telefon-lelkigondozás, Pro Christ, Házas hétvége, Válságterhességi Tanácsadó Központ, Tiszta Forrás Alapítvány, Apológia Alapítvány, EZAZANAP, Zsidók Jézusért… A MEÖT missziói bizottságában is több jól működő programot szervezünk: lelkészkonferencia, őszi missziói nap, imakörlevél. Az Evangéliumi Aliansz szolgálata egyre inkább kiterebélyesedik: BalatoNET, Házasság Hete, Imahét, pásztorkörök, Válóháló, roma-, női-, ifjúsági misszió, gyülekezetplántálás, „sáfárság”. Ennek a szervezetnek egyik alelnöke vagyok.
Az utóbbi idők legnagyobb felekezetközi missziós programja valósult meg 2012-ben, a Reménység Fesztivál. 20 munkabizottság dolgozott, evangélikus részvétellel is. 1000 fős kórus, három estén keresztül megtelt az Aréna és a SYMA csarnok.

Külföldi kapcsolatok: stabil, munkakapcsolatunk van a finn és norvég rádiómissziókkal. Konferenciák, találkozók, munkamegbeszélések, írásos anyagok termékenyítőleg hatnak munkánkra, egyházi életünkre: Aliansz, Pro Christ, Billy Graham Társaság, Lousanne mozgalom, City to City gyülekezetplántálási mozgalom stb.